Dodatkowe usługi

Sanatorium oferuje następujące rodzaje dodatkowych usług: